Mar 13, 2013
1121 Views

Chết vì tán gái không đúng kỹ thuật

MẸ anh ta quên cho iot vào canh hay do não anh ta quá phẵng.