Home / Chết vì tán gái không đúng kỹ thuật

Chết vì tán gái không đúng kỹ thuật

MẸ anh ta quên cho iot vào canh hay do não anh ta quá phẵng.