Home / Chaien thất tình – Doremon chế

Chaien thất tình – Doremon chế

Doremon che

 

Tình là chi mà người ta khổ vì nhau. Chaien nhà ta cũng không ngoại lệ. Rất chi là tội nghiệp 🙁

chế mon