Jul 15, 2013
5909 Views

Bản tin chó và Mèo [Tin HOT – Cười vở mật]

Tin thời sự của chó và mèo nói về tình hình showbiz cho đến sân cỏ và lôi cả bà Tưng Tưng kèm luôn Bụi đời chợ “nhỏ”

Bản tin chó và Mèo [Tin HOT – Cười vở mật]

http://www.youtube.com/watch?v=Kx_7od8ThxA