Home / Bạch Dương dễ dàng từ bỏ?

Bạch Dương dễ dàng từ bỏ?

Bạch Dương yêu bạn, quan sát bạn từ rất lâu rồi, nhưng chỉ lặng lẽ làm mọi thứ cho bạn, và để rồi chỉ nhận lại sự im lặng từ bạn mà thôi…

Bạn không có tình cảm với Bạch Dương!? Được thôi. Nhưng xin bạn đừng lợi dụng sự ngây thơ cùng lòng tốt vô hạn của Bạch Dương nữa. Chỉ những khi bạn gặp chuyện và bạn biết chắc Bạch Dương sẽ giúp bạn thì bạn mới thèm ngó ngàng đến Bạch Dương, phải không?

B31uS03CUAAhPGN1.jpg

Bạch Dương có thể mù quáng trong tình cảm… nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Dương sẽ mù quáng mãi mãi. Vì thế nên.. dù yêu bạn rất nhiều, nhưng nếu mãi mãi chỉ theo đuổi một thứ sẽ không bao giờ trở thành của mình thì Bạch Dương không bao giờ làm. Tạm biệt nhé !”