Home / 12 chòm sao – Khi nói lời “xin lỗi”

12 chòm sao – Khi nói lời “xin lỗi”

I'm sorry

Khi các chòm sao nói lời xin lỗi với bạn bè. Đến khi người ta bia mộ xanh cỏ thì nhóm nước mới nói “SORRY”, nội tâm quá chăng? 😀

About amthuc

Check Also

Quảng cáo Tết “Xuân không màu”

Trong vòng 24h giờ, đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.