khi-yeu-nguoi-ta-tro-nen

Khi ….

Khi yêu nhau Yêu nhau lúc đầu, bao giờ mà chẳng thấy cả hai rất hợp nhau, rất hiểu nhau, rất biết thông cảm, hòa hợp với nhau nhiều điều. […]